O Nas

24.06.2013

Port ZEGRZE

Tradycje naszego portu sięgają blisko pół wieku.

WKS-Zegrze powstał 19 stycznia 1969 roku w tym dniu odbyło się zebranie założycielskie i w miejsce żeglarskiej sekcji PTTK powstał klub sportowy. Pierwotnie klub działał pod nazwą Wojskowy Klub Żeglarski ZEGRZE. Jego pierwszym prezesem był Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności płk dypl. Edward Gierasimczyk. W ramach klubu działała tylko jedna sekcja - żeglarska. Skupiała się na działalności wyczynowej, turystyce wodnej, szkoleniu żeglarskim i pracy z młodzieżą. Czołowymi zawodnikami z tego okresu mających osiągnięcia międzynarodowe byli między innymi: Marek Szczerzyński, Krzysztof Szymczak, Jacek Chyliński.

W 1975 roku Walne Zgromadzenie członków klubu zmieniło nazwę na Wojskowy Klub Sportowy - Zegrze. Spowodowane było to potrzebami środowiska wojskowego w tworzeniu innych sekcji sportowych w tym piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej czy strzelectwa sportowego .

W roku 1979 WKS Zegrze przemianowany został na Uczelniany Wojskowy Klub Sportowy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w tym okresie środki finansowe na działalność sportową klub w dużej mierze otrzymywał z MON i wydatnie wpłynęło to na rozkwit jego działalności sportowej. W latach 1983 - 1988 UWKS zrzeszał kilkudziesięciu zawodników w 11 sekcjach sportowych . Wiodącą była sekcja żeglarska, jej zawodnicy tacy jak Arkadiusz Kozak, Krzysztof Madany, Zbigniew Michalczyk, Sławomir Blaszka, Antoni Pawłowski, Adam Wieczorek, Sławomir Ostrowski, Jan Majko, Stanisław Mickiewicz, Ryszard Pikul i Stefan Jaranowski odnosili wiele sukcesów na zawodach w kraju i za granicą. Ponadto działalność sportowa klubu została rozszerzona o sekcje piłki koszykowej, karate, judo, tenisa ziemnego, biegów na orientację, lekkoatletyczną, brydża sportowego oraz strzelectwa sportowego.

Przemiany ustrojowe 1989 roku poprzez likwidacje dofinansowania działalności klubowej przez MON spowodowało likwidację kolejnych sekcji sportowych, a przysłowiowym gwoździem do trumny było zlikwidowanie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności , ze słuchaczy której w większości rekrutowali się zawodnicy klubu.

Po kilku latach uśpienia 23 marca 1998 roku walne zgromadzenie członków klubu przywróciło mu poprzednią nazwę WKS ZEGRZE, niestety z powodu braku dofinansowania sport wyczynowy spadł na drugi plan, a działalność klubu skupiła się na turystyce, rekreacji, szkoleniu motorowodnym oraz organizacji zawodów sportowych i sportowo-obronnych zleconych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W roku 2004 przy współpracy z Warszawskim Okręgowym Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego do życia powołana została sekcja sportu motorowodnego. Skupiła ona swoje wysiłki głównie na pracy z młodzieżą co już po dwóch latach ciężkiej pracy dało wymierny wyniki w postaci tytułu Motorowodnego Mistrza Polski w klasie JT-250. Obecnie jesteś przodującym klubem motorowodnym w Polsce. Oprócz działalności sportowej zaangażowani jesteśmy także w szkolenia motorowodne oraz usługi związane z portowaniem jachtów żaglowych i motorowych.

powrót

Port ZEGRZE

Tradycje naszego portu sięgają blisko pół wieku.